Oznamy na nedeľu 5.12.2021

 • Ďakujem všetkým, ktorí sa včera – vo Fatimskú sobotu zapojili do nepretržitej modlitby sv. ruženca. Pán Boh Vás požehnaj!

 • Sv. prijímanie budeme podávať každý deň po sv. liturgii. Počkáme na Vás, kým prídete z domu po skončení on line prenosu liturgie.

 • Vo sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou bude celodenná Eucharistická poklona do 17:00 h., vzadu je tabuľka, kde sa môžete zapísať na hodinovú adoráciu.

 • Kto chce prispieť na kvety pre Matku Božiu, môže svoj príspevok vložiť do košíčka vzadu na stolíku.

 • Prežívame čas Filipovky – prípravného obdobia pred sviatkom Narodenia nášho Pána, radostný pôst. Skúsme v tomto čase pôst od sledovania správ a internetu, aby sa v nás nerodil strach a hnev, ale s radosťou a odhodlaním pripravme svoje srdcia, aby sa v nich mohol narodiť Ježiš Kristus, náš Boh a Spasiteľ.

  Oznam o otvorení synody

   Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.
   Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ - teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.
   Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!
   Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na stránkach jednotlivých diecéz). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy.
   Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!

   Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

  (Zdroj:https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211015032)


  o. Ján