Oznamy

  • Pripomínam, že príprava na prvú svätú spoveď je pre deti od prvého ročníka v piatok, sviatok a v nedeľu.

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:

    Róbert Šašala a Simona Hovancová, ohlasujú sa po III. krát.
    Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

    o. Ján