Oznamy na nedeľu 22.5.2022

 • V piatok o 17:00 h. bude stretnutie detí v pastoračnej miestnosti. Vzadu na nástenke je plagát s termínmi a informáciami o Letných stretnutiach mládeže v Juskovej Voli.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

 • Snúbenci, ktorí by si vedeli urobiť voľný čas a obetovať ho pre svoje manželstvo, by sa mohli tento týždeň od štvrtka 26. do nedele 29.5. zúčastniť Kurzu prípravy na manželstvo v Centre pre rodinu na  Sigorde, na ktorom sú ešte voľné miesta. Ďalší termín kurzu, posledný predprázdninový, je od 16. do 19.6.2022. Viac informácií a prihlasovanie na stránke www.domanzelstva.sk.

 • Plánujeme púť do Medžugoria od 6. do 13.7.2022. Cena 265 Eur za dopravu a ubytovanie s polpenziou. V cene nie je zahrnuté cestovné poistenie. Počas púte sa zastavíme trikrát pri mori.

  Ohlášky

  Sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Marián Firment a Dana Tinathová, ohlasujú sa po druhýkrát,

 • Samuel Peter Ščerbák a Paulína Mojcherová, ohlasujú sa po prvýkrát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.