Oznamy na nedeľu 22.1.2023

  • Dnes o 16:00 h. sa budeme modliť Večiereň.

  • Dnes o 17:00 h. bude stretnutie farskej a pastoračnej rady v pastoračnej miestnosti.

  • Miništranti, ktorí sa nahlásili na hokej do Košíc na budúcu nedeľu, odchádzame od fary o 15:00 h.

  • Všetci ste srdečne pozvaní na archijerejskú svätú liturgiu, ktorú budeme sláviť spolu s biskupmi zo Slovenska a zahraničia v sobotu 28.1.2023 o 10:00 h. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Svätou liturgiou budeme Bohu ďakovať za všetky milosti, ktorými nás obdarúva skrze svoju Cirkev. Slávnosť bude zároveň v priamom televíznom prenose vysielať RTVS na Dvojke.

  • Naše kantorky pani Mária Janošková a pani Mária Kovalčíková z dôvodu veku by už chceli prenechať svoju službu mladším. Kto cíti, že ho Pán volá do tejto služby pre cirkev, nech sa ohlási. Kantorky sú ochotné nového kantora zaučiť, vysvetliť, pomôcť. Zároveň prosím o  modlitby za nového kantora alebo kantorov, nech ten, kto to aspoň trochu vníma, že by mal kantorovať, počúvne volanie a naberie odvahu.

     Na chrám darovali:

  •   novomanželia Timočkoví 100 Eur.

    Darcom Pán Boh zaplať!