I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1 Po    Svätý prorok Jeremiáš. Sviatok práce
2 Ut    Náš otec svätý Atanáz Veľký. Žigmund
3 St    Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského
   monastiera. Svätí mučeníci Timotej a Maura.
Galina
4 Št    Svätá mučenica Pelágia. Florián
5 Pi    Svätá a slávna mučenica Irena. Lesana, Lesia
6 So    Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. Hermína
7 Ne    Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo
   svätom meste Jeruzaleme.
Monika
8 Po    Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký. Ingrida
9 Ut    Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu
   z Myry do mesta Bari. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.
Roland
10 St    Svätý apoštol Šimon Horlivec. Viktória
11 Št    Blažený hieromučeník Vasiľ,prešovský svätiaci biskup.
   Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios.
   Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
Blažena
12 Pi    Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos,
   konštantínopolský patriarcha.
Pankrác
13 So    Svätá mučenica Glykéria. Servác
14 Ne    Svätý mučeník Izidor. Bonifác
15 Po    Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. Žofia
16 Ut    Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. Svetozár
17 St    Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. Gizela
18 Št    Svätý mučeník Teodot z Ankyry.             Nanebovstúpenie Pána Viola
19 Pi    Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. Gertrúda
20 So    Svätý mučeník Tallelaios. Bernard
21 Ne    Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. Zina
22 Po    Svätý mučeník Bazilisk. Júlia, Juliana
23 Ut    Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Želmíra
24 St    Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.
   Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.
Ela
25 Št    Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka,
   predchodcu a krstiteľa Jána.
Urban
26 Pi    Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.          Dušan
27 So    Svätý hieromučeník Terapont. Iveta
28 Ne    Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. Viliam
29 Po    Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. Vilma
30 Ut    Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. Ferdinand
31 St    Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. Petronela, Petrana
JS calendar