Prenosy sv. liturgií môžeme sledovať na:

  http://www.logos.tv/zive-prenosy

  Orlov - Gréckokatolícky chrám Svätej Paraskevy, Klikni

  Prehľad online sv. liturgií a duchovného programu:

  Pondelok - Piatok
  7:00
  - Utiereň, Michalovce, Naživo
  7:30
  - Utiereň (St, Pi), Košice, Naživo
  9:00
  - 3. hodinka a pobožnosť, Litmanová, Naživo
  - 3. hodinka, Ľutina, Naživo
  9:30
  - Svätý ruženec, Ľutina, Naživo
  10:00
  - Svätá liturgia (Streda / Piatok - Akatist), Ľutina, Naživo
  - Svätý ruženec, Litmanová, Naživo
  10:30
  - Svätá liturgia, Litmanová, Naživo
  15:00
  - Korunka Božieho milosrdenstva (+ 9 hodinka, Po, Ut. Št), Ľutina, Naživo
  - Korunka Božieho milosrdenstva, 9. hodinka, Litmanová, Naživo
  15:30
  - Večiereň, Litmanová, Naživo
  16:30
  - Svätá liturgia, Prešov, Naživo
  17:00
  - Svätá liturgia, Košice, Naživo
  - Večiereň, Bratislava, Naživo
  17:40
  - 9. hodinka (St. Pia), Ľutina, Naživo
  18:00
  - Svätá liturgia, Michalovce, Naživo
  - Svätá liturgia, Ľutina, Naživo
  20:00
  - Svätý ruženec (za ochranu krajiny), Litmanová, Naživo
  ----------------------------------------------------------------- ?
  Sobota
  7:00
  - Svätá liturgia, Prešov, Naživo
  9:00
  - 3. hodinka a pobožnosť, Litmanová, Naživo
  - 3. hodinka, Michalovce, Naživo
  9:15
  - Svätý ruženec, Ľutina, Naživo
  9:30
  - Svätá liturgia, Michalovce, Naživo
  10:00
  - Svätá liturgia, Ľutina, Naživo
  - Svätý ruženec, Litmanová, Naživo
  10:30
  - Svätá liturgia, Litmanová, Naživo
  15:00
  - Korunka, Ľutina, Naživo
  - Korunka, 9. hodinka, Litmanová, Naživo
  15:30
  - Večiereň, Litmanová, Naživo
  17:00
  - Večiereň, Prešov, Naživo
  - Svätá liturgia (potom Večiereň), Bratislava, Naživo
  - Večiereň, Košice, Naživo
  18:00
  - Svätá liturgia (potom večiereň), Michalovce, Naživo
  - Svätá liturgia, Košice, Naživo
  - Svätá liturgia, Prešov Naživo
  19:00
  - Modlitbá chvál, Lámačské chvály live, Naživo na Facebooku
  20:00
  - Svätý ruženec (za ochranu krajiny), Litmanová, Naživo
  ----------------------------------------------------------------- ?
  Nedeľa
  7:00
  - Utiereň, Michalovce, Naživo
  7:30
  - Utiereň, Košice, Naživo
  8:00
  - Utiereň, Bratislava, Naživo
  - Svätá liturgia, Prešov, Naživo
  - Svätá liturgia, Michalovce, Naživo
  9:00
  - Svätá liturgia, Košice, Naživo
  - Svätá liturgia, Bratislava, Naživo
  - Svätá liturgia, Klokočov, Naživo
  - 3. hodinka, Akatist k Bohorodičke, Litmanová, Naživo
  - 3. hodinka, Ľutina, Naživo
  9:30
  - Svätá liturgia, Michalovce, Naživo
  - Svätý ruženec, Ľutina, Naživo
  10:00
  - Svätá liturgia, Prešov, Naživo
  - Svätá liturgia, Ľutina, Naživo
  - Svätý ruženec, Litmanová, Naživo
  10:30
  - Svätá liturgia, Litmanová, Naživo
  - Svätá liturgia, Bratislava, Naživo
  11:00
  - Svätá liturgia, Bardejov / Chrám blahoslavených hieromučeníkov
  P. P. Gojdičoa a V. Hopka, Naživo na Facebooku
  13:30
  - Svätý ruženec, Litmanová, Naživo
  14:00
  - Svätá liturgia, Litmanová, Naživo
  15:00
  - Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, Naživo
  15:30
  - Večiereň, Litmanová, Naživo
  17:00
  - Svätá liturgia, Ľutina, Naživo
  - Večiereň, Prešov, Naživo
  - Večiereň, Bratislava, Naživo
  - Večiereň, Košice, Naživo
  18:00
  - Večiereň, Michalovce, Naživo
  20:00
  - Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, Naživo