Oznamy na nedeľu 4.6.2023

 • Zajtra k nám prídu Rytieri Nepoškvrnenej Panny Márie a po sv. liturgii sa budeme modliť Mariánske večeradlo.

 • Pozývam Vás aj na farskú púť do Talianska do San Giovanni Rotondo, kde pôsobil sv. Páter Pio. Navštívime aj iné pútnické miesta, napr. Assisi – rodné mesto sv. Františka a sv. Kláry, Cascia – kde si prezrieme kláštor a rodný dom sv. Rity, Loreto – kde navštívime Dom sv. rodiny, v ktorom bude udelené požehnanie pre rodiny alebo Monte Sant´Angelo – najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil sv. Michal Archanjel. Podrobný program je na plagáte na nástenke. Púť plánujeme od soboty 8.7. do piatku 14.7.2023, cena púte je 455 Eur, nahlasovať sa môžete v sakristii.

  Ohlášky

  Sviatosť manželstva chcú prijať Dávid Girgoško a Jana Salamonová, ohlasujú sa po tretíkrát.

  Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

   Na chrám darovali:

 •   z krstín rodina Šašalova 100 Eur.

  Darcom Pán Boh zaplať!