Cirkevné sviatky

  Prikázané cirkevné sviatky :
  Každá nedeľa
  01.01. Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  06.01. Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  25.03. Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
  07.04. Svätý a Veľký piatok*
  09.04. Svätá a veľká nedeľa Paschy - svetlé Kristovo vzkriesenie*
  10.04. Svetlý pondelok*
  18.05. Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista* (40 deň po Veľkej noci)
  29.06. Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
  15.08. Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
  08.12. Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
  25.12. Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  26.12. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

  Neprikázané cirkevné sviatky :
  30.01. Traja svätí svätitelia, veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
  02.02. Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  23.04. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
  29.05. Pondelok Svätého Ducha*            (50 deň po Veľkej noci)
  08.06. Sviatok najsvätejšej Eucharistie*   (10 deň po Sv. Duchu)
  16.06. Božské Srdce Ježišovo*                (8 deň po Kristovom Tele)
  24.06. Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, krstiteľa Jána
  05.07. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
  20.07. Svätý a slávny prorok Eliáš
  06.08. Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  29.08. Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, krstiteľa Jána
  08.09. Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
  14.09. Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
  01.10. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
  14.10. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská - chrámový sviatok
  08.11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám
  21.11. Vstup presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
  06.12. Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
  27.12. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan