Správca farnosti:  Mgr. Ján Pavlík
Adresa:Účet:
Telefón:
Mobil:
Email:
Admin:
Email:
Autor stránok:
Gréckokatolícky farský úrad
Orlov 137
065 43  Orlov
okr. Stará Ľubovňa
SK27 0900 0000 0001 0386 3140
052/ 4921138
+421904738155
ojohnypavlik@gmail.com
Zdeno Mucha
orlov@fara.sk
Valentín Harčarik
Biblia