História Kurčína

    Štyri kilometre východne od obce Orlov, na východnom úpätí Kurčínskej Magury, pri rieke Poprad, ktorá tvorí štátnu hranicu s Poľskom, sa nachádza dnes už neobývaná osada Kurčín. Osada patrí k obci Orlov. O jej vzniku nie sú žiadne písomné doklady. Pravdepodobne vznikla začiatkom 19. storočia s rozvojom uhliarstva. Lesy pod Kurčínskou Magurou boli neprístupné a jediným spôsobom ako z nich niečo vyťažiť bolo pálenie uhlia, ktoré sa dalo ľahšie vyviesť vo vreciach, najmä v zimnom období. Najväčší rozvoj osady bol v 19. storočí, kedy bol postavený železný hámor, kde sa kovalo železo a tavila železná ruda, dovážaná cez most zo železničnej stanice Čirč. Pre potreby hámra sa v lesoch vo väčšej miere pálilo drevené uhlie. Z hámra zostal už iba základný kameň, podmurovka vysokej pece. Koncom 19. storočia tu bola postavená vodná píla na spracovanie bližšie dostupného jedľového dreva. Zo zadného Kurčína sa drevo zvážalo iba v zime na saniach po zamrznutom Poprade. Po zániku píly sa tým istým spôsobom drevo zvážalo na pílu do obce Orlov. V osade mal sídlo správca pánskych lesov, ktoré patrili plavečskému grófovi. Najväčšou budovou bola kasáreň pre financov, ktorí strážili štátnu hranicu s Poľskom. Mal tu aj prevádzku kováč, ktorý pracoval až do roku 1977. V osade bola desiatka rodinných domov pre ľudí, ktorí pracovali v tejto osade a v lese pri pálení uhlia. V 30. rokoch 20. storočia sa z Kurčína skoro všetko odsťahovalo kvôli častým povodniam. V roku 1948 štátne lesy postavili horáreň a v tom istom roku bol otvorený kameňolom, v ktorom sa ťažil kameň a prevážal cez most na druhú stranu rieky Poprad, kde sa budovala cesta z Ľubotína do Bardejova. Po dobudovaní cesty kameňolom bol zrušený.

    Najvyšším vrchom je Kurčínska Magura 894 m n/m. Blízko nej sa nachádza jaskyňa, ktorá bola obývaná zbojníkmi v 18. a 19. storočí. Osada prestala byť trvalo obývaná v 80. rokoch 20. storočia. Dnes už sa v Kurčíne nachádza iba kováčov dom, ktorý slúži ako chalupa, horáreň, chatka štátnych lesov, pivnica a miesta na Pomirkách, kde stáli domy. Existujúce budovy sú elektrifikované. Majú vlastný samospádový vodovod a sú sprístupnené lesnou asfaltovou cestou.

    Valentín

Biblia