Súčasnosť Orlova
 
    2.08.2022   Bola pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda stanovačka. Fotoalbum

    3.07.2022   Bola pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda odpustová slávnosť. Video

  Odpustová kázeň. Video

  23.04.2021   Dnes o 10.00 h. náš bohoslovec Gabriel Šuťák v Kaplnke sv. Jozefa

  v Arcibiskupskej rezidencii prijal z rúk vl. Jána Babjaka, SJ nižšie svätenia.

  14.03.2021   Bola posviacka ikony sv. Jozefa, ktorú namaľoval Miroslav Mindek. Fotoalbum

    2.03.2021   Bolo začaté živé vysielanie z chrámu Svätej Paraskevy. Naživo

    6.01.2021   Bolo Jordánske svätenie vody pri kaplnke Presvätej Bohorodičky. Fotoalbum

    4.12.2020   Bola osadená prvá pustovňa pri kapličke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  22.08.2020   Bol detský letný tábor. Fotoalbum

  24.07.2020   Púť veriacich do Klokočova a chrámu redemptoristov v Michalovciach. Fotoalbum

    5.07.2020   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Slavomir Zahorian. Fotoalbum

  23.2.-1.3.2020   Boli v našej farnosti Sväté Misie, ktoré vykonali bratia Kapucíni. Fotogaléria

  15.02.2020   Duchovná obnova, ktorú viedol otec ThDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. Fotogaléria

    9.02.2020   Veriaci blahoželali správcovi farnosti k jeho 45-tým narodeninám. Foto

    6.01.2020   Posviacka domov a bytov na požiadanie občanov. Fotoalbum

  27.12.2019   V chráme mala Vianočný koncert Anka Poráčová s rodinou. Fotoalbum

  25.12.2019   Po sv. liturgií v chráme vystúpila FS Virlivčanka a svojím spevom skrášlila vianočnú náladu.

  Popoludní mládež chodila po domoch a zvestovala Dobrú novinu.

  13.10.2019   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. František Barkóci.

  31.08.2019   Pri príležitosti ukončenia prázdnin a za účelom zoznámenia sa s novým otcom duchovným,

  bolo pri farskej budove stretnutie s opekačkou za hojnej účasti mládeže a dospelých.

  26.07.2019   Dnes bol do našej farností uvedený nový správca, otec duchovný Ján Pavlík. Foto

    7.07.2019   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Miroslav Iľko. Fotoalbum

    6.07.2019   Púť veriacich do Medžugoria. Fotoalbum

    5.07.2019   Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda začali oslavy 670 rokov - prvej písomnej zmienky o obci,

  slávnostnou bohoslužbou, ktorú skrášlil spevácky zbor Karpaty z Košíc. Fotoalbum

  30.06.2019   V gréckokatolíckom kňazskom seminári sa uskutočnil tábor pre miništrantov.

  Boli tam aj miništranti z našej farnosti. Stránka

  29.06.2019   Bolo posedenie veriacich vo sviatok apoštolov Petra a Pavla. Fotogaléria

  13.06.2019   Vymena vchodových dverí do chrámu a do sakristie. Fotoalbum

    8.03.2019   Svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

    2.03.2019   Protopresbyteriát Orlov mal dnes Fatimskú sobotu v Bazilike Minor v Ľutine. Fotogaléria

  14.10.2018   Odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Rastislav Baka. Fotoalbum

    6.10.2018   Púť veriacich do Ríma pri príležitosti 200 roč. výročia Prešovskej archieparchií. Fotoalbum

    8.07.2018   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján. Fotoalbum

  10.06.2018   V našej farnosti sme privítali ikonu krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky. Fotogaléria

    5.06.2018   Bol zhotovený nový misijný kríž. Fotogaléria

  27.05.2018   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo jedenásť deti. Fotoalbum

    2.05.2018   Púť veriacich do Ľutiny. Fotoalbum

  16.02.2018   Svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

  25.12.2017   Koledníci zvestovali radostnú novinu do naších domovov. Fotogaléria

  25.12.2017   V chráme bola oslava narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Fotoalbum

    6.12.2017   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  12.11.2017   Bola odpustová sv. liturgia v chráme sv. Jozafáta v Andrejovke.. Fotoalbum

  15.10.2017   Bola odpustová sv. liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Fotoalbum

    1.09.2017   Farský deň pri kapličke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

    9.07.2017   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Gača. Fotoalbum

  2009-2017   Fotografie z chrámu a kapličiek. Fotoalbum

    4.06 2017   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo šesť deti. Fotoalbum

  19.05.2017   Púť veriacich do Krakova - Lagievniki do kostola Božieho milosrdenstva. Fotoalbum

    3.03.2017   Svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

  13.11.2016   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Fotoalbum

  30.10.2016   Slávnostnú odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval a posviacku

  obnoveného chrámu vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Pri tejto priležitosti vladyka udelil o. Michalovi Kurucovi st. právo nosiť nábederník,

  symbol duchovného meča, čím ocenil jeho službu Cirkvi. Fotoalbum

  27.10.2016   Duchovná obnova, ktorú viedol otec ThDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. Fotogaléria

    1.09 2016   Farský deň na začiatok školského roka. Fotoalbum

  10.07 2016   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Urvinitka. Fotoalbum

    5.06 2016   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo osem deti. Fotoalbum

  25.05.2016   Boli začaté práce na celkovej oprave kapličky sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  20.05.2016   Púť veriacich do Krakova. Fotoalbum

  17.05.2016   Bol zreštaurovaný celý ikonostas, ktorý urobil Miroslav Mindek Fotogaléria

  11.04.2016   V našom chráme sme mali obraz Blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej Fotogaléria

    6.01.2016   Nová nádoba na svätenú vodu, ktorá bude veriacim stále k dispozícii. Foto

    6.01.2016   Posviacka domov a bytov na požiadanie občanov. Fotoalbum

  26.12.2015   Obecno-farský ples. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

  25.12.2015   Vianočná akadémia. Fotogaléria

    6.12.2015   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  21.11.2015   Stretnutie mládeže vo sviatok vstupu Bohorodičky do chrámu. Fotoalbum

  15.11.2015   Odpustová sv. liturgia v kostole sv. Jozafáta v Andrejovke. Fotoalbum

    8.11.2015   Úprava okolia chrámu. Fotogaléria

    1.11.2015   Odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ľubomír Karaffa. Fotoalbum

  10.08.2015   Likvidácia nepotrebnej starej farskej budovy. Fotoalbum

    5.07.2015   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Marek Peter. Fotoalbum

    4.07.2015   Farský deň pri kapličke spojený s upratovaním. Fotoalbum

    7.06 2015   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Fotoalbum

  16.05.2015   Púť veriacich do Krakova. Fotoalbum

    5.05 2015   Dekanská porada s vladykom Milanom Lachom. Fotogaléria

    3.04 2015   Paschálne obrady. Fotogaléria

  12.11.2014   V lete a v jeseni boli urobené vonkajšie práce a to, odvodnenie a nový chodník

  okolo chrámu, prerobené pristupové schody, spevnený svah pod cintorínom

  a obnovený náter fasády chrámu. Fotogaléria

  26.10.2014   Odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Rastislav Janičko. Fotoalbum

  20.07.2014   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Miroslav Šimko. Fotoalbum

  20.07.2014   Turnaj vo futbale. Fotoalbum

  11.05.2014   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo šesť deti. Fotoalbum

  18.04 2014   Paschálne obrady. Fotogaléria

  14.04.2014   Boli vymenené lavice v chráme. Fotogaléria

  27.12.2013   Obecno-farský ples. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

    5.12.2013   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  17.11.2013   Slávnostná odpustová sv. liturgia v kostole sv. Jozafáta v Andrejovke. Fotoalbum

  27.10.2013   Odpustová sv. liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve

  celebroval náš rodák o. Martin Gergelčík. Fotoalbum

  22.09.2013  Pochod za život v Košiciach Fotogaléria

  15.07.2013   Začiatok výstavby farskej budovy. Fotoalbum

  13.07.2013   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján Pavlik. Fotoalbum

  13.07.2013   Turnaj vo futbale. Fotoalbum

    2.06.2013   V našej farnosti sa konala adorácia s Najsvätejšou Eucharistiou po obci. Fotoalbum Článok

  19.05 2013   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupili traja chlapci. Fotoalbum

    2.- 4.2013   Bratia Miroslav a Peter Mindekovci urobili maľbu v cháme sv. Paraskevy. Fotogaléria

    2.- 3.2013   Bola urobená maľba, vymenené zábradlie a lavice na chóre. Fotogaléria

  26.03.2013   Boli vymenené všetky okná v chráme. Fotoalbum

    6.12.2012   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

    8.07.2012   Odpustovú liturciu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval Mgr. Vladimír Sekera - Mikluš. Fotoalbum

    8.07.2012   Turnaj vo futbale. Fotoalbum

    4.07.2012   Bola posviacka mosta. Slávnostnú omšu celebroval a posviacku nového mosta

  vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria

  10.06.2012   Boli začaté práce so stavbou nového mosta. Fotoalbum

    3.06.2012   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo deväť deti. Fotoalbum

  12.03.2012   Výmena strechy na lodi chrámu sv. Paraskevy. Fotoalbum

  28.01.2012   V chráme sme mali obraz Božieho milosrdenstva. Fotoalbum

    7.01.2012   Posviacka domov. Fotogaléria

  25.12.2011   Vianočná akadémia. Fotogaléria

    6.12.2011   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  25.11.2011   Obecno-farský ples. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

  13.11.2011   Posviacku kostola vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Kostol v Andrejovke bol zasvätený Svätému hieromučeníkový Jozafátovi. Fotoalbum

  11.11.2011   V Andrejovke bola dokončená stavba nového kostola. Fotoalbum

  30.10.2011   Odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ján Hromo. Fotoalbum

    3.09.2011   Farský deň - záver prázdnín. Fotoalbum

  28.08.2011   Posvätenie nového kalicha. Fotogaléria

  22.08.2011   Púť veriacich do obce Čičmany a okolia. Fotoalbum

  11.07.2011   Farský deň pri kaplička sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  10.07.2011   Odpustovú sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Juraj Popovič. Fotoalbum

  26.06 2011   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Fotoalbum

  27.02.2011   Obecno-farský juniorský ples. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

  26.12.2010   Obecno-farský ples. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

  25.12.2010   Vianočná akadémia. Fotogaléria

  24.12.2010   Koledníci zvestovali radostnú novinu do naších domovov. Fotoalbum

    5.12.2010   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  31.10.2010   Odpustová sv. liturgiá ku patrónke chrámu sv. Paraskeve sa konala za krásneho počasia. Fotoalbum

    4.07.2010   Turnaj vo futbale. Fotoalbum

  26.06.2010   Púť veriacich do Krakova. Fotoalbum

    6.06 2010   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo dvanásť deti. Fotoalbum

    5.06 2010   Most po povodní. Fotoalbum

    4.06 2010   Po dlhotrvajúcich dažďoch bola veľká povodeň. Fotogaléria

  13.05.2010   Obecno-farský ples. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

    6.12.2009   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

    1.11.2009   Odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Jozef Hromják. Fotoalbum

  12.07.2009   Primičnú sv. liturgiu slávil novokňaz o. Michal Kuruc. Fotogaléria

    5.07.2009   Odpustová sv. liturgia pri kaplíčke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  28.06.2009   Sviatosť kňazstva prijal z rúk arcibiskupa a metropolitu

  ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského eparchu náš rodák Michal Kuruc. Fotogaléria


  14.06.2009   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo dvanásť deti. Fotoalbum

  31.05.2009   Posviacka novej farskej budovy s archijerejskou sv. liturgiou, ktorú celebroval

  o. Mons. arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria


  10.05.2009   Posviacka kríža obnoveného rodinou Heleny Maxinčakovej. Fotogaléria

  25.12.2008   Vianočná akadémia. Fotogaléria

    5.12.2008   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  26.10.2008   Odpustovú sv. liturgiu ku sv. Paraskeve celebroval o. Miroslav Hricik. Fotoalbum

    6.07.2008   Odpustová sv. liturgiu pri kapličke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  25.05.2008   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo sedem deti. Fotoalbum

  16.05.2008   Obecno-farský ples. Do tanca a na počúvanie hrala hudba z Kamienky.

  Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotoalbum

  23.03 2008   Paschálne obrady. Fotogaléria

  17.02.2008   Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili v Prešove na intronizácií vladyku Jána Babjaka. Fotogaléria

    6.12.2007   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  29.07.2007   Mali sme v našej farnosti relikvie blaženého Pavla Gojdiča. Fotogaléria

  14.10.2007   Odpustová sv. liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Fotoalbum

  25.07.2006   Posviacka cintorína. Fotoalbum

    9.07.2006   Odpustová sv. liturgia pri kapličke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  10.07.2005   Odpustová sv. liturgia pri kapličke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

    6.12.2004   Slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  17.10.2004   Odpustová sv. liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Fotoalbum

  22.06.2003   Sviatosť kňazstva prijal z rúk arcibiskupa a metropolitu

  ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského eparchu náš rodák Martin Gergelčík. Fotogaléria


  26.4.- 4.5.2003   Boli v našej farnosti Sväté Misie, ktoré vykonali otcovia redemtoristi:

  o. Miroslav Medviď, C.Ss.R. a o. Mikuláš Tressa, C.Ss.R. Fotogaléria


    5.06.1966   Bolo prvé sväte prijímanie. Fotoalbum
Biblia